Кауза Сдружение Аутизъм Днес

Autism Today е създадено през 2014 година от специалисти в областта на Приложния поведенчески анализ, родители и публични личности. Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаването на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейски професионални и етични стандарти за практика.
Сдружение „Аутизъм Днес" вече 8 години посвещава всеки ден от живота на подкрепата, развитието и добруването на деца с аутизъм чрез професионална образователна помощ, грижа и любов. Аутизъм Днес е символ на висок професионален стандарт за работа с деца с аутизъм, надежда и упование за родителите и предоставяйки високо професионални услуги, е гаранция за независим и достоен живот на децата с аутизъм в България.
Към момента сдружението има вече пет специализирани центъра за професионална помощ (три в гр. София, един в гр. Плевен и един в гр. Бургас) за деца с аутизъм, в които повече от 250 деца месечно и над 1000 деца годишно и техните семейства получават най- висококачествена терапевтична подкрепа.
В България липсва регистър и статистика, но според данни на Autism Society of America към 2024 г. едно на всеки 44 деца страда от разстройство от аутистичния спектър и тъй като считаме, че България не би трябвало да се различава от статистиката, не по- малко около 350- 400 хиляди деца към настоящия момент страдат от аутистично разстройство в България.
Отчитайки високата нужда в страната ни ние сме приели предизвикателството да изграждаме центрове за създаване на висококвалифицирана терапевтична грижа и за обучение и създаване на на приложни поведенчески аналитици в България , за да дадем възможност за професионално развитие и придобиване на know-how в област непозната до момента в България.
Към момента в центровете „Аутизъм Днес“ в България работят над 40 терапевти- психолози, логопеди, педагози, специални и социални педагози, ерготерапевти и всички те имат ежемесечни квалификационни и сертификационни обучения и супервизии, като работя с над 250 деца месечно.
Сдружение "Аутизъм Днес" започва кампания за изграждане на АВА Център по поведенческа и комплексна терапия "Аутизъм Днес" и в гр. Враца!
За тези осем години изградихме пет центъра, където децата с аутизъм и проблеми в развитието получават за най- висококачествена терапевтична грижа, професионална терапия и подкрепа, а терапевтите на сдружението- професионално обучение и ежемесечни супервизии от представител на Американския Сертифициращ борд на поведенческите терапевти с цел: постигане на максималния капацитет на възможностите на всяко дете и качество на социален и независим живот на децата и техните семейства!